Att använda Telia/SEB e-legitimation i Mac OS X

Denna artikel beskriver hur du kan föra över Telia e-legitimation (som du kanske fått via SEB) till OS X. Därmed kan du logga in säkert på Försäkringskassan (och troligen andra tjänster) med ditt certifikat.

Denna guide beskriver hur du kan föra över Telia e-legitimation (som du kanske fått via SEB) till Safari på OS X. Därmed kan du logga in säkert på Försäkringskassan (och troligen andra tjänster) med ditt certifikat.

Innan vi sätter igång behöver du säkerställa att du har tillgång till följande:

  1. En dator med Windows och Internet Explorer (bara tillfälligt, vi skall snart göra oss av med den).
  2. Mac OS X 10.3 eller senare (kan ev fungera med tidigare versioner också)
  3. Webläsaren Safari 1.3 eller senare (alternativt Opera 8)

1. Skaffa en e-legitimation från Telia (via SEB)

Använd Windowsdatorn och Internet Explorer för att begära en ny e-legitimation från SE-banken. I denna process kommer du att installera ActiveX-komponenten Personal trust Agent (PTA) från VeriSign och lagra certifikatet.

2. Exportera certifikatet från PTA

Använd windowsdatorn och Internet Explorer och navigera till följande länk:

https://digitalid.verisign.com/services/notarization/prefmgmt.htm

  • Välj “Export ID”, klicka pÃ¥ knappen “Export”. Nu visas PTA-fönstret och du mÃ¥ste ange ditt certifikatlösenord. Efter du angivit lösenordet väljer du det certifikat du vill exportera (om du bara har ett visas det redan) och klickar pÃ¥ “Next.
  • Du fÃ¥r nu ange ett filnamn och en sökväg där du vill lagra den exporterade certifikatfilen. Ange t ex “C:\MittCertifikatnamn.p12”. Verifiera att filändelsen är “.p12”. Du fÃ¥r även ange ett lösenord som skyddar den exporterade filen.
  • Klicka pÃ¥ “Export”. Nu har du exporterat din e-legitimation till en fil. För över denna fil till din Mac. Nu kan du stänga av windowsdatorn.

3. Importera certifikatet till din nyckelring

Logga in i Mac OS X. Öppna programmet “Nyckelhanterare” (ligger under Verktygsprogram). Välj menyn “Arkiv/Importera…” och peka ut din certifikatfil som skapades i steg 2 ovan (du mÃ¥ste ange lösenordet igen). Certifikatet läggs nu till nyckelringen (du bör nu se ditt namn i listan över certifikat).

Du kan nu radera din .p12-fil (eller lägga filen på ett säkert ställe).

4. Logga in på Försäkringskassan

Testa att logga in pÃ¥ Försäkringskassan genom att välja “Logga in med e-legitimation frÃ¥n Nordea, Posten eller Telia (med kort)”. Sfari kommer att frÃ¥ga om det är okej att använda nyckeln frÃ¥n nyckelringen.

Synpunkter

Jag har lyckats komma in på Försäkringskassan med både Safari, Firefox och Opera (i de två sistnämnda måste du importera certifikatet till respektive webbläsare). Jag har ännu inte provat att signera ett ärende, men det borde fungera utan problem. Rapportera gärna om du lyckats använda certifikatet på någon annan tjänst.

Comments are closed.